Světové dny mládeže v Lisabonu od 26.07. do 06.08.2023

10.12.2022

Milena Davídková                                                                                                   2.prosince 2022

Prosím naše kněze a jejich prostřednictvím litoměřické diecézány, aby povzbudili mladé lidi ve svých farnostech k účasti na Světovém setkání mládeže v Lisabonu, a podpořili je modlitbou, ale dle svých možností i finančně.
S ekonomickým oddělením našeho biskupství jsem dojednal, že každému účastníkovi z naší diecéze přispějeme částkou 2.000 Kč, když se přihlásí do 17. prosince 2022 na www.svetovednymladeze.cz jednak z důvodů získání slevy na účastnický poplatek, a pak i kvůli uzavření účtu biskupství pro rok 2022.

+ Jan Baxant, biskup litoměřický