Ředitel běloruské národní Charity požádal při návštěvě Česka o pomoc migrantům na území Běloruska

02.12.2021

Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje sbírku na pomoc uprchlíkům na bělorusko-polských hranicích a na dalších místech Běloruska. Po návštěvě ředitele Charity Bělorusko P. Andreje Aniskijeviče v Praze se na tom dohodlo vedení obou Charit spolu s vedením České biskupské konference.Publikováno: 2. 12. 2021 11:45

Foto: P. Aniskievič, P. Přibyl, J. Němec

Na běloruské hranici s Polskem a Litvou a také v okolí hlavního města Minsku se nachází tisíce migrantů. Nemají dostatek jídla, spí v mrazivém počasí ve stanech, chybí léky a další životní potřeby. "Od vypuknutí krizové situace jsme v každodenním kontaktu s našimi partnery v Bělorusku - s Charitou Bělorusko, Diecézní charitou Vitebsk a Diecézní charitou Grodno. Rovněž situaci konzultujeme s velvyslancem ČR v Minsku Tomášem Pernickým. Připravujeme pomoc lidem v krizi," říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.Ředitel Charity Bělorusko a Charity Vitebsk, P. Andrej Aniskievič navštívil tento týden Prahu. Informoval o tamní situaci: "Největší tlak je na polských hranicích v Diecézi Grodno, ale nyní se také zvětšuje problém na hranicích s Litvou. Dalších 10 až 15 tisíc osob je v okolí Minsku. Snažíme se pomáhat. Zajišťujeme lidem jídlo. Problém je s kulturou a mentalitou. Jídlo darované matce s dítětem často žena předá manželovi a dítě zůstává hladové."Zástupce běloruské národní Charity požádal českou stranu o pomoc při řešení naléhavé situace v Bělorusku. Setkání, jehož se účastnil P. Andrej Aniskievič, P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK, a Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, vedlo k dohodě o dalších krocích v pomoci.Arcidiecézní charita Praha uvolnila na pomoc Bělorusku 2 500 EUR a předala je řediteli Charity Bělorusko. Vyhlašuje zároveň sbírku, v níž mohou čeští dárci podpořit humanitární pomoc na kritických místech na běloruských hranicích. Tam již nyní působí místní Charita a poskytuje pomoc z prostředků materiální sbírky, kterou před časem vyhlásili běloruští biskupové."Charita Bělorusko je spolu s Červeným křížem v tuto chvíli jediným poskytovatelem pomoci," říká P. Aniskievič. "Děkuji českým dárcům za jejich solidaritu, kterou projevují s potřebnými lidmi v Bělorusku dlouhodobě, i nyní během kritické situace hraničící s humanitární katastrofou."Arcidiecézní charita Praha vyhlašuje finanční sbírku, kterou podpoří partnerské organizace v Bělorusku v jejich pomoci chudým lidem i migrantům v nouzi. Sbírku je možné podpořit darem na speciální sbírkové konto 749994/5500, variabilní symbol 20 501.

Zdroj: Charita Česká republika

Autor článku:TS ČBK