Poutní mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici

02.07.2017

Dne 2. července v 10:00hod. Hlavní celebrant byl Mons. Martin Davídek, generální vikář

Foto: J.Černý