Píseň ke sv. Anežce

30.08.2019

Přípravy na Národní pouť do Říma k 30. výročí kanonizace Anežky Přemyslovny, která se uskuteční ve dnech od 11. do 13. listopadu 2019, intenzivně probíhají. Připravují se technické a organizační záležitosti pro velké množství poutníků, kteří se na listopadovou pouť vydají. Chystají se pamětní medaile, probíhají sbírky a připravuje se rozsáhlý program, který bude pouť do Říma i celé dny svatoanežských oslav provázet. Při každém kroku příprav si připomínejme vzácnou osobnost Anežky, zvané České, která patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců. Působila jako řeholnice - abatyše kláštera Na Františku a byla také výraznou osobností politického, kulturního a společenského života. Tato vzdělaná žena svůj život zasvětila šíření křesťanství v naší zemi a její činnost inspirovala nejen ve své době, ale i dnes stále oslovuje mnoho dalších lidí. Anežka Česká proslula svou láskou a péčí o nemocné a chudé, a svou silnou vírou v Boha zůstává vzácným příkladem nám všem ostatním.

Zpívejme tedy píseň s názvem "Jak svíce v šeru", zpívejme ji "od plic a z dobrého srdce" jako dárek sv. Anežce(jak to také navrhl plk. Jan Zástěra, autor melodie). Tato píseň nás bude provázet Národní poutí do Říma i po celé listopadové svatoanežské oslavy.