Papež: O Vánocích nepřichází Bůh vládnout, nýbrž sloužit

12.12.2021

Vatikán. Papež František dnes v poledne přijal delegace ze tří lokalit, které věnovaly do Vatikánu vánoční strom a dvojí ztvárnění jesliček - umístěné jak na náměstí sv. Petra, tak v aule Pavla VI.Audience pro dárce vánoční výzdoby

Z jihotyrolského Andala, odkud dorazil vánoční strom, přijelo asi osmdesát věřících spolu se svým starostou a tridentským biskupem; z obce Gallio v padovské diecézi se dostavili mladí lidé, kteří se ujali betlémské scény v aule Pavla VI. Vytvoření Andských jesliček je výsledkem spolupráce mezi biskupskou konferencí Peru, diecézí Huancavelica, regionální vládou, ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu, ministerstvem zahraničních věcí a velvyslanectvím Peru při Svatém stolci. Také jejich zástupci byli společně s místním biskupem přítomni na papežské audienci a právě jim - příchozím zdaleka - patřil první papežův pozdrav:

"Postavy v betlému, vyrobené z materiálů a oděvů charakteristických pro vaši oblast, představují národy And a symbolizují všeobecné povolání ke spáse. Ježíš přišel na zem v konkrétnosti jednoho národa, aby zachránil každého muže a ženu všech kultur a národností. Stal se maličkým, abychom ho mohli přijmout a přijmout dar Boží něhy".

Audience pro dárce vánoční výzdoby

Vánoční strom je znamením Krista, stromu života (srov. Zj 2,7), stromu, ke kterému člověk nesměl přistoupit kvůli svému hříchu (srov. Gn 2,9), pokračoval papež. O Vánocích se však božský život spojuje s lidským a vánoční stromek tak poukazuje na znovuzrození, darování Boha, který se navždy spojuje s člověkem. Rozzářené svíce připomínají Ježíšovo světlo lásky, které stále svítí v nocích světa.

"Drazí přátelé, právě v tomto spočívají Vánoce, nedejme si je znečistit konzumem a lhostejností. Jejich symboly, zejména jesličky a ozdobený stromek, nás navracejí k jistotě, která naplňuje naše srdce pokojem, k radosti z Vtělení, k Bohu, který se stává důvěrně známým: žije s námi, dává našim dnům rytmus naděje. Stromeček a betlém nás uvádějí do typické vánoční atmosféry, která je součástí dědictví našich společenství: atmosféry něhy, sdílení a rodinné blízkosti. Neprožívejme falešné, komerční Vánoce! Dejme se obklopit Boží blízkostí, která je slitovná a laskavá, vánoční atmosférou, kterou do našich srdcí vlévá umění, hudba, písně a tradice".

Audience pro dárce vánoční výzdoby

Důvodem naší naděje je skutečnost, že Bůh je s námi, důvěřuje nám a nikdy se neunaví! Přichází, aby přebýval mezi lidmi, vybírá si zemi jako místo svého pobytu, aby žil v naší každodenní realitě, zdůraznil papež František.

"O Vánocích se Bůh nezjevuje jako vládce shlížející shůry, nýbrž ponižuje se, aby jako zcela malý a chudý, jako druh v naší pouti, sloužil: pokud se mu máme podobat, musíme se také umenšit a sloužit. Chcete-li prožít opravdové Vánoce, nezapomínejme na to, že Bůh přichází, aby byl s námi, a žádá nás, abychom se starali o své bratry a sestry, zejména o ty nejchudší, nejslabší a nejkřehčí, které pandemie ještě více vytěsnila na okraj společnosti. Tak totiž Ježíš přišel na svět a jesličky nám to připomínají",

Audience pro dárce vánoční výzdoby

Loučil se papež s delegacemi z Peru a Itálie, které věnovaly letošní vánoční výzdobu do Vatikánu.

(jag)