Papež: Modleme se v květnu denně růženec za mír

01.05.2022
Papež při dnešním setkání s věřícími při modlitbě Regina Caeli   (VATICAN MEDIA)
Papež při dnešním setkání s věřícími při modlitbě Regina Caeli (VATICAN MEDIA)

Po hlavní promluvě před polední mariánskou modlitbou papež opětovně apeloval na ukončení války na Ukrajině. Připomněl rovněž dva nové italské blahoslavené a dva květnové mezinárodní dny: Svátek pracujících a Mezinárodní den svobody tisku.

Nejprve papež vyzval nejenom třicet tisíc přítomných poutníků, ale všechny věřící po celém světě ke každodenní modlitbě růžence za mír:

"Dnes začíná měsíc zasvěcený Matce Boží. Rád bych vyzval všechny věřící a společenství, aby se v květnu každý den modlili růženec za mír. V myšlenkách se ihned ubírám k ukrajinskému Mariupolu, městu Mariinu, které bylo barbarsky vybombardováno a zničeno. I nyní a odsud znovu vyzývám k vytvoření bezpečných humanitárních koridorů pro lidi uvězněné v ocelárnách tohoto města. Trpím a pláču, když pomyslím na utrpení ukrajinského lidu, zejména těch nejslabších, starých lidí a dětí. Dokonce se objevují hrozivé zprávy o vyhošťování a deportaci dětí. A zatímco jsme svědky děsivého úpadku lidskosti, spolu s mnoha znepokojenými lidmi si kladu otázku, zda skutečně usilujeme o mír, zda vůbec existuje vůle vyhnout se neustálé vojenské a slovní eskalaci, zda děláme vše pro to, abychom umlčeli zbraně. Prosím, nepodléhejte logice násilí, zvrácené spirále zbrojení. Vydejme se cestou dialogu a míru! Modleme se".

Prvomájové náměstí sv. Petra

Poté Svatý otec požádal o potlesk pro dva nové italské blahoslavené, laičku Armidu Barelliovou a diecézního kněze Maria Ciceriho.

"Včera byli v Miláně blahořečeni don Mario Ciceri a Armida Barelliová. První z nich byl venkovský farář, který se věnoval modlitbě a zpovědi, navštěvoval nemocné a trávil s mladými lidmi čas v oratoři jako laskavý vychovatel a bezpečný provázející. Skutečně zářný příklad pastýře. Armida Barelliová byla zakladatelkou a animátorkou ženského mládežnického sdružení Katolické akce. Cestovala po celé Itálii a vyzývala dívky a mladé ženy k církevní a občanské angažovanosti. Ve spolupráci s otcem Gemellim založila sekulární ženský institut a Katolickou univerzitu Nejsvětějšího srdce, která dnes slaví svůj výroční den, jenž se na její počest koná pod titulem »S ženským srdcem«. Prosím o potlesk pro nové blahoslavené".

Prvomájové náměstí sv. Petra

A konečně papež zmínil dnešní Svátek pracujících a Mezinárodní den svobody tisku, který připadne na třetího května.

"Dnes je Svátek práce. Kéž je to pobídka k obnovení našeho závazku, aby si práce uchovala důstojnost všude a pro všechny. A kéž se v pracovním světě rozvíjí mírová ekonomika. Rád bych vzpomněl na dělníky, kteří zemřeli na pracovišti, což je snad až příliš rozšířená tragédie. Pozítří, 3. května, je Světový den svobody tisku, který zaštiťuje Organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu (UNESCO). Vzdávám hold novinářům, kteří za službu tomuto právu osobně platí. V loňském roce jich bylo na celém světě 47 zabito a více než 350 uvězněno. Zvláštní poděkování patří těm, kteří nás odvážně informují o metlách tohoto lidstva".

(jag)