Papež František: Nikdy není pozdě být obrácen k Pánu

07.04.2021

Při pravidelné středeční audienci, vysílané z knihovny Apoštolského paláce, se papež František vrátil k cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát se zaměřil na modlitbu ve společenství svatých. Jejich přímluva je podle papeže "nejvyšší službou, jakou prokazují Božímu plánu".

Publikováno:                                                                                 7. 4. 2021 14:30

Podle papeže Františka kdykoliv se modlíme, nikdy nejsme sami, ale ocitáme se ponořeni do velkého proudu minulých, současných i budoucích přímluv pro potřeby jednotlivců i celého světa.

Expanzivní síla modlitby

"Modlíme se společně se všemi svatými ve společenství Těla Kristova, kterým je církev," řekl papež a dodal, že tyto modlitby jsou "expanzivní", protože "ustavičně pronikají dál a šíří se, jako každé dobro, ať již s pomocí sociálních sítí či nikoli, ať již z nemocničních pokojů, slavnostních momentů anebo chvil tichého utrpení...Bolest každého je bolestí všech, a štěstí jednoho člověka se přelévá do duše druhých" dodal.

Přímluva svatých

Papež František připomněl, že "modlitba se stále rodí znova: pokaždé, když sepneme ruce a otevřeme srdce Bohu, ocitneme se ve společenství anonymních i uznaných světců, kteří se s námi modlí a přimlouvají se za nás, jako starší bratři a sestry procházející naším lidským dobrodružstvím." Zdůraznil, že "v církvi neexistuje zármutek, který by zůstal osamocen, slza, která by upadla v zapomnění, protože vše dýchá a podílí se na společné milosti."

Velký mrak svědků

Papež popsal svaté jako "velký oblak svědků", známých i neznámých, kteří se nepřetržitě modlí s námi a za to máme Boha oslavovat. "Uctívání svatých nás přibližuje k Ježíši, jedinému prostředníkovi mezi člověkem a Bohem," řekl.

Nikdy není pozdě přeměnit se na svaté

Papež František dále uvedl, že svatí "nám připomínají, že také v našem životě, byť slabém a poznamenaném hříchem, může vykvést svatost. A to někdy na poslední chvíli..."
Kromě toho také poznamenal, že "svatost je životní pouť, při níž se setkáme s Ježíšem, ať je to setkání dlouhé, či letmé, na jediný okamžik. Vždy je spojena se svědectvím, světec je svědek, je to muž nebo žena, kteří potkali Ježíše a následovali ho."
Zdůraznil také, že se i zde na zemi se nacházejí tzv. "světci odvedle". Lidé, kteří s námmi žijí a pracují a zároveň vedou svatý život.

Pomáháme

Papež zdůraznil, že přímluva svatých "je nejvyšší službou, jakou prokazují Božímu plánu" a můžeme a měli bychom "prosit, aby se přimlouvali za nás i za celý svět."
"V Kristu se ustavila tajemná solidarita mezi němi, kteří přešli do jiného života a námi, poutníky tímto životem: naši drazí zemřelí o nás z nebe nadále pečují. Modlí se za nás a my se modlíme za ně a s nimi...Modlitba za druhé je prvním způsobem, jak jim prokazovat lásku, a podněcuje nás ke konkrétní blízkosti. Také v konfliktní chvíli je modlitba způsobem, jak spor vyřešit anebo zmírnit. Modleme se za člověka, s kterým vedeme spor, a něco se změní. Především se změní naše srdce a postoj. Promění ho Pán, aby umožnil setkání, nové setkání, které by zabránilo tomu, že se z konfliktu stane nekonečná válka." Papež dodal, že svatí tu jsou, aby "nám v životě pomohli získat od Boha ony milosti, které nejvíce potřebujeme."

Neděle Božího milosrdenství

Na závěr své katecheze a projevu k polsky mluvícím věřícím papež připomněl, že příští neděli bude církev slavit svátek Božího milosrdenství, který ustanovil sv. Jan Pavel II. Papež František uvedl, "že liturgie této neděle načrtává cestu milosrdenství, která, i když rekonstruuje vztah každého člověka s Bohem, také vzbuzuje mezi lidmi nové vztahy bratrské solidarity". Člověk ve skutečnosti přijímá Boží milosrdenství, "ale je také povolán' aby milosrdenství předával ostatním. Prosme proto o milost odpuštění a lásky k bližnímu".

Celý text promluvy naleznete zde.

V závěru generální audience papež připomenul Mezinárodní den sportu na podporu celosvětového rozvoje a míru, který připadá na 6. duben. V roce 2013 jej vyhlásila Organizace spojených národů.

"Přeji si, aby tento mezinárodní den mohl obnovit prožívání sportu jako týmové hry, aby se tak podpořil solidární dialog mezi různými kulturami a národy. V této perspektivě s radostí povzbuzuji sportovní svaz Athletica Vaticana, aby pokračoval ve svém úsilí o šíření bratrství v oblasti sportu, věnoval pozornost lidem s křehkým zdravím, a tak se stával svědkem pokoje."

Papež zároveň ubezpečil o modlitbě za oblasti jihovýchodní Asie, které od minulé soboty postihly ničivé povodně: "Rád bych ujistil, že v modlitbě pamatuji na oběti záplav, které v těchto dnech zásahly Indonésii a Východní Timor. Kéž Pán k sobě přijme zemřelé, utěší jejich rodinné příslušníky a podpoří ty, kteří přišli o přístřeší". Cyklón Seroja a následné povodně si vyžádaly téměř dvě stě obětí na životech, bez obydlí zůstaly tisíce obyvatel zmíněných dvou států.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:Tereza Myslilová