Papež František: Ekumenismus není volitelnou věcí

19.01.2019

Týden modliteb za jednotu křesťanů stojí také v centru pozornosti papeže Františka. Dnes ho připomněl na závěr dnešní audience a v pátek 18. ledna bude předsedat modlitbě nešpor.

Foto z ekumenických nešpor v 2018: Daniel Ibáñez/CNA

Na závěr dnešní audience připomněl papež František, že tento pátek nešporami v bazilice sv. Pavla za hradbami začne Týden modliteb za jednotu křesťanů, letos na téma: "Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost" (Dt 16,18-20).

"Také v letošním roce jsme pozváni k modlitbám, aby se všichni křesťané vrátili do jedné rodiny, dle Boží vůle, kterou je, ´aby všichni byli jedno´ (J 17,21). "

"Ekumenismus není volitelnou věcí," zdůraznil papež František a dodal, že "záměrem je nechat uzrát společné a harmonické svědectví, potvrzené pravdivostí a podporou těch nejslabších a konkrétními, přiměřenými a účinnýmí odpověďmi."

Týden modliteb za jednotu křesťanů v Římě

V pátek 18. ledna v podvečer bude papež František předsedat modlitbě nešpor v bazilice sv. Pavla za hradbami. Tradicí bylo, že Svatý otec Týden modliteb za jednotu křesťanů uzavíral, ale v letošním roce se bude 25. ledna nacházet v Panamě na Světovém dni mládeže.

Z dalších očekávaných událostí bude stát v centru pozornosti ekumenická vigílie, která se bude konat 22. ledna ve farnosti sv. Felicity da Cantalice na okraji Říma v části Centocelle, a které bude předsedat pomocný biskup Gianpiero Palmieri. Této vigílie se budou účastnit zástupci nekatolických církevních komunit, které jsou zastoupené v Římě, tj. církev anglikánská, evangelická, ortodoxní a starobylé východní církve.

"Římská diecéze je protknutá nadějemi, zraněními, otázkámi křesťanských komunit různých vyznání, ale také věřícími jiných náboženství. A tudíž římský mikrokosmos je apelem k makrokosmu a globálnímu světu. Pokaždé, když zvolíme věrnost evangeliu a lásce má dopad i za naše hranice. Žijme tedy v souladu s papežem Františekem a jeho učením, které je především učením o naději a blízkosti," uvedl Mons. Marco Gnavi, zodpovědný za Úřad pro ekumenismus, mezináboženský dialog a nové kulty římské diecéze.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová