Papež František: Dítě má právo na rodinu s otcem i matkou

26.07.2017

Potřebuje dítě otce i matku? V poslední době se vedou diskuze o alternativních modelech lidského soužití. Co o tomto tématu říká papež František? A jak pozici církve vysvětluje?

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Muž a žena jsou rozdílní a vzájemně se doplňují. Právě tato rozdílnost je základem rodiny, kde se dítě učí poznávat své dary i dary druhého: citově dozrává ve vztahu a v konfrontování s mužstvím a ženstvím. Taková je pozice papeže Františka, o níž průběžně hovoří ve svých dokumentech. Ucelenější pojetí představil například při konferenci o mužích a ženách ve druhém roce svého pontifikátu.

"Děti mají právo vyrůstat v rodině, s tatínkem a maminkou, jimž je dána schopnost vytvářet vhodné prostředí k rozvoji dítěte a jeho citovému dozrávání," uvedl papež František během Mezinárodní konference o komplementaritě muže a ženy v listopadu 2014. V dokumentu Evangelii gaudium dodal, že v rodině se člověk učí respektovat odlišnost druhých a osvojuje si příslušnost k druhým. "Dítě dozrává ve vztahu, v konfrontaci s tím, co je mužství a ženství otce či matky, a tím se připravuje jeho citová zralost," vysvětlil František při jiné příležitosti. Je proto třeba "zdůraznit právo dětí vyrůstat v rodině, s otcem a matkou," dodal.

Manželství podle papeže představuje pro společnost velký přínos, který "přesahuje pouhou rovinu emotivity a potřeb vlastních páru".

Rozdílnost a vzájemné doplňování se muže a ženy jsou zde proto, aby vytvářely harmonii. "To je klíčové slovo: harmonie," řekl papež. Dary jednoho mohou obohatit druhého, a zase druhý může doplnit to, co prvnímu schází. Tyto principy jsou do muže a ženy vepsány již od stvoření.

V současnosti je rodina a manželství v krizi. V "kultuře provizoria" se stále více lidí zříká manželství. Podle Františka se "revoluce v chování a morálce" často zaštiťovala vlajkou svobody, avšak ve skutečnosti duchovně i materiálně ničila nesčetné osoby, především ty nejzranitelnější. Současná krize zasahuje nejvíce ženy, děti a staré lidi.

Krize manželství vedla ke krizi "lidské ekologie": Jestliže si lidé nyní více uvědomují špatný stav životního prostředí, měli by také uznat i krizi společenského prostředí.

Papež při konferenci o mužích a ženách také varoval před "pastí ideologických pojetí rodiny". "Rodina je antropologická skutečnost (tj. patřící k člověku jako takovému - pozn. red.), a v důsledku toho sociální, kulturní apod. Nemůžeme rodinu nazývat ideologickými pojmy, které mají sílu v určitý moment dějin, ale pak upadají. Není možné dnes hovořit o konzervativní rodině a progresivní rodině. Rodina je rodina a má sílu sama v sobě," řekl také papež.

Celý text konference je k dispozici na stránkách Vatikánu. Obsáhleji se tématu věnuje také encyklika Amoris laetitia, která je k dispozici v nakladatelství Paulínky i ke stažení zdarma v elektronickém formátu.

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)                                                        Autor článku: Ondřej Mléčka - www.cirkev.cz