Nové obsazení komisí a rad ČBK

04.05.2020

Čeští a moravští biskupové 28. dubna na 122. plenárním zasedání v Olomouci řešili novou strukturu komisí a rad a volili jejich nové obsazení. Níže přinášíme aktualizovaný přehled.

Publikováno: 4. 5. 2020 10:00

Komise a rady

Součástmi České biskupské konference jsou komise. Biskupské komise se ustavují dle potřeby na dobu určitou či neurčitou. Jejich úkolem je na základě pověření plenárním zasedáním nebo Stálou radou připravit materiály pro plénum biskupské konference.

Přehled Komisí ČBK

1. Pro nauku víry (Teologická agenda, bioetická agenda, prevence sexuálního zneužívání nezletilých, tématika sociální nauky církve)

- biskup Zdenek Wasserbauer (předseda)

- kardinál Dominik Duka OP

- biskup Ladislav Hučko

2. Pro liturgii (liturgický život, liturgická katecheze, liturgický prostor, umění, lidová zbožnost, liturgická hudba, liturgický překlad Písma)

- biskup Martin David (předseda)

- biskup Vojtěch Cikrle

- biskup Josef Hrdlička

- biskup Jan Vokál

- biskup Zdenek Wasserbauer

3. Pro kněžstvo (Agenda pastorace povolání, semináře a formace trvalých jáhnů, trvalá formace jáhnů a kněží)

- biskup Vojtěch Cikrle (předseda)

- biskup Pavel Posád

- biskup Václav Malý

- biskup Karel Herbst

4. Pro katolickou výchovu (teologické fakulty, agenda církevního školství, katecheze, vysokoškolská pastorace, agenda celoživotního vzdělávání)

- biskup Tomáš Holub (předseda, subkomise pro regionálního školství)

- biskup Ladislav Hučko (vysokoškolská subkomise)

- biskup Pavel Konzbul (katechetická subkomise)

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem (subkomise regionálního školství)

5. Ekonomicko-právní

- biskup Tomáš Holub (předseda)

- biskup Jan Baxant

- biskup Vlastimil Kročil

- biskup František Václav Lobkowicz OPraem

- biskup Josef Nuzík

6. Smíšená komise ČBK a KVŘP

- kardinál Dominik Duka OP

- biskup Karel Herbst SDB

- arciopat Prokop Petr Siostrzonek OSB

- S. Krista Chládková OP

Ke specifickým úkolům byli, dle Stanov ČBK, čl. 26 § 3, jmenováni biskupové-delegáti, kteří si ke spolupráci mohou jmenovat spolupracovníky z oblasti oboru a vytvořit Radu.

Přehled biskupů - delegátů

1. Pro sdělovací prostředky a Katolický týdeník (biskup Jan Baxant)

2. Pro laiky a hnutí (biskup Vlastimil Kročil)

3. Pro rodinu (biskup Josef Nuzík)

4. Pro pastoraci mládeže (biskup Pavel Posád)

5. Pro pastoraci ve zdravotnictví (biskup Josef Nuzík)

6. Pro duchovní službu v armádě, vězeňství, u Policie ČR a IZS (hasiči) (biskup Zdenek Wasserbauer)

7. Pro pastoraci krajanů v zahraničí (biskup Václav Malý)

8. Pro ekumenismus a mezináboženský dialog (biskup Tomáš Holub)

9. Iustitia et Pax, menšiny a migranti (biskup Václav Malý)

10. Pro misie a novou evangelizaci (arcibiskup Jan Graubner)

11. Pro kulturu a památky (biskup Antonín Basler)

12. Pro informační technologie (biskup Vlastimil Kročil)

13. Pro spolupráci s COMECE (biskup Jan Vokál)

14. Delegát pro Nepomucenum (biskup Jan Vokál)

15. Delegát pro eucharistické kongresy (biskup Jan Vokál)

16. Pro péči o stvoření (biskup Antonín Basler)

17. Zástupce ČBK ve výboru Českého katolického biblického díla (kardinál Dominik Duka OP)

18. Pro charitu a sociální služby (arcibiskup Jan Graubner)

Autor článku:                                                        Monika Klimentová