Nové blahoslavené řeholnice

28.07.2018

Čtyři ženy, řeholnice byly během měsíce června zapsány na seznam blahoslavených. Dvě z nich žily v Evropě, další dvě v Jižní Americe, jedna na přelomu 18. a 19. století, ostatní mohly být našimi současnicemi. Tři z nich založily nové kongregace a byly zároveň učitelkami. Jedná se o Italku Marii Ukřižovanou od Božské lásky (vlastním jménem Marii Garganiovou), jednu z duchovních dcer otce Pia, dále o Francouzku šlechtického původu Marii od Neposkvrněného Početí (vlastním jménem Adèle de Batz De Trenquelléon), dále o Carmen Rendíles Martínezovou, třetí blahoslavenou Venezuely, a bosou karmelitku Marii Felicii od Svátostného Ježíše (vlastním jménem Marii Felicii Guggiari Echeverríovou) nazývanou ve své rodné Paraguayi Chiquitunga 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News, Wikipedia)