Misijní měsíc: Nemůžeme nesvědčit o tom, co jsme viděli a slyšeli

02.10.2021

Liturgická slavnost svaté svaté Terezie z Lisieux, patronky misií, zahajuje každoročně Misijní měsíc. Poslední říjnová neděle, připadající letos na 24. Října, bude 95. světovým dnem misií.

Téma letošního dne misií vyhlásil papež František vyhlásil v poselství vydaném na svátek Zjevení Páně, zní: "Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli" (Sk 4,20). Svatý otec napsal: "Stejně jako apoštolové a první křesťané můžeme i my s plným přesvědčením říci: 'Nemůžeme nemluvit o tom, co jsme viděli a slyšeli (Sk 4,20). Všechno, co jsme od Pána dostali, je určeno k dobrému použití a k tomu, abychom se o to svobodně dělili s ostatními. Stejně jako apoštolové viděli, slyšeli a dotýkali se Ježíšovy spásné moci (srov. 1 J 1,1-4), můžeme se i my denně dotýkat bolestného a slavného Kristova těla. Tam můžeme najít odvahu, abychom s každým, koho potkáme, sdíleli naši naději a plnou jistotu, že Pán je vždy na naší straně."

Svědectví je doprovází připomínka. Jak se píše v papežském poselství, každý rok si v den Světových misií "s vděčností připomínáme všechny, kdo nám svým svědectvím života pomáhají obnovit náš křestní závazek být velkorysými a radostnými apoštoly evangelia. Vzpomeňme zvláště na ty, kdo se s odhodláním vydali na cestu, opustili domov a rodinu, aby přinesli evangelium do všech míst a lidem, kteří touží po jeho spásné zvěsti."

(job)