Katoličtí skauti se setkají s papežem

20.07.2019

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.

Publikováno: 19. 7. 2019 15:30

Ilustrační foto: Wikipedia, GFDL & CC-BY 3.0 

Akce se týká nejstarší věkové skupiny skautů, tzv. roverů, mezi něž patří chlapci a dívky od 16 do 21 let. V prvních dnech budou v třiceti až padesátičlenných mezinárodních skupinách putovat italskými regiony po historických cestách, jako je Via Francigena, Cesta sv. Benedikta, Cesta sv. Františka, nebo po stopách velkých světců: sv. Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Kateřiny Sienské a dalších, aby objevovali kulturní dědictví křesťanské Evropy. "Nebude to však pouze fyzická cesta, naopak, kráčet budeme především duchovně, v mysli a v srdci," stojí v oficiálním tiskovém prohlášení. Skupiny mladých skautů dostanou prostor k diskusi nad svou vlastní identitou jako evropských občanů a křesťanů.

Další dva dny po příchodu do Říma se budou roveři katolického skautu na čtyřech různých místech seznamovat s kulturními tradicemi zastoupených národů, sdílet své historické i duchovní zkušenosti a učit se novým dovednostem.

Dne 3. srpna se všichni účastníci Euromootu sejdou ve vatikánské Aule Pavla VI. na audienci u papeže Františka. K podobnému setkání papeže se skauty došlo naposled před 25 lety, v době pontifikátu Jana Pavla II. Po setkání s papežem se odeberou do baziliky sv. Petra ke slavnostní bohoslužbě, kterou bude celebrovat kardinál Angelo Bagnasco.

Zdroj: Vatican News