Kardinálova poslední vůle naplněna

25.04.2018

Do nového kamenného sarkofágu v kapli Bartoňů z Dobenína, kterou naleznete v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, byla včera večer uloženy ostatky kardinála Josefa Berana. Poslední krok k naplnění jeho vůle byl učiněn, cesta z Říma do místa posledního odpočinku skončila.

                     

Foto: Markéta Jírů / ČBK

Rakev s tělem kardinála Josefa Berana, někdejšího pražského arcibiskupa, primase českého a politického vězně dvou totalitních režimů, byly v katedrále uloženy po mši svaté, kterou zde celebroval pomocný pražský biskup Václav Malý. Po jejím skončení se liturgický průvod vydal ke kapli, jíž se od svatořečení Anežky České v roce 1989 říká také kaple sv. Anežky a kde byly ostatky kardinála Berana uloženy.

Václav Malý ve své promluvě přirovnal život i činy kardinála Berana ke sv. Vojtěchovi, podobně jako tak učinil kardinál Dominik Duka OP při sobotní mši. "Svatý Vojtěch toužil po klášteře, a když byl vyhnán poprvé, a stanul v Římě, vstoupil do kláštera. Bylo to pro něho něco, co konvenovalo jeho duchovnímu rozpoložení, ale on se dovedl toho zříci, když ho papež vyzval, aby se vrátil do Prahy," uvedl. "Kardinál Beran měl právo na to, když v roce 1965 musel odejít z vlasti, aby si odpočinul, aby se věnoval usebranosti, byl to muž modlitby. Ale on se znovu dal do činnosti, objížděl všechny krajany v celém tehdy svobodném světě. Naplno se vydal, ač měl právo říci už dost. Oba muži tedy nevolili pohodlí, ale volili opravdovou evangelizaci v duchu Kristovu," zdůraznil důležitý aspoekt jeho exilové služby biskup Malý.

Zmínil také vystoupení kardinála Berana na Druhém vatikánském koncilu, které mnozí církevní historici označují za nejvýznamnější Beranovo vystoupení v římském exilu. Žádal, aby katolická církev vyzvala všechny k respektování svobody svědomí každého člověka. Myslel v širších souvislostech - i to spojuje kardinála Berana se sv. Vojtěchem, řekl.

Kardinál Beran se nesměl po své cestě kvůli jmenování kardinálem do Říma v roce 1965 vrátit do vlasti. Ve Vatikánu žil v exilu a zemřel tam v roce 1969. Podle jeho poslední vůle, která se českým historikům a církvi dostala do rukou v 90. letech, si však vždy přál být pohřben v Česku. O repatriaci ostatků kardinála Berana rozhodl papež František počátkem letošního roku. Ostatky kardinála Berana byly letecky převezeny v pátek 20. dubna z Vatikánu, kde spočívaly v rozsáhlé kryptě baziliky sv. Petra.

Od roku 1998 česká katolická církev usiluje o jeho blahořečení. Diecézní, česká část procesu by se pravděpodobně v květnu mohla uzavřít. Písemnosti pak budou odeslány pro další fázi beatifikačního procesu do Vatikánu.

(Zdroj: ČTK; Stanislav Zeman, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského)