Kardinál Dominik Duka v Horní Polici

20.06.2017

V sobotu 10. června jsme v Horní Polici zažili historickou událost. V dějinách poutního místa navštívil zdejší arciděkanský kostel podruhé kardinál - po Štěpánu Trochtovi v roce 1973 to byl nyní pražský arcibiskup Dominik Duka. Stalo se tak v den 75. výročí vyhlazení Lidic, s nimiž Horní Polici spojuje společná patronka - Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská (majitelka panství Zákupy i Buštěhrad, patronka kostelů Panny Marie v Horní Polici i sv. Martina v Lidicích).

Foto: Petr Skala,   text: P. Stanislav Přibyl, administrátor