Jubilejní výročí mše na Vavřinečku celebroval kardinál Dominik Duka 

10.08.2019

Domažlice - Osmdesát let od okupace, osmdesát let od manifestační mše, na níž se sešlo 120 tisíc poutníků. Na to vzpomněli na dnešní poutní mši svaté na Vavřinečku nejenom poutníci, ale i diváci u televizních obrazovek.

Kliknutím zvětšíte Přijetí duchovních hostů a poutní mše svatá na Vavřinečku 2019. | Foto: Deník / Petra Kůtová

Kostel svatého Vavřince je všem Chodům blízký. "Chodové sem přicházejí už po staletí. Přicházejí sem ale i poutníci a obyvatelé z celé České republiky. Především v dramatickém roce 1939 a poté se zde sešli plni naděje i v roce 1945. Znovu se vraceli i na konci 60. let a nakonec zde prožívali radost z návratu demokracie po roce 1989," řekl k významným výročním a mezníkům naší historie domažlický vikář Miroslaw Gierga.

Následně na mši přivítal celou řadu významných duchovních hostů. Především pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku, který mši celebroval. Připomínka výročí a vyprošení si požehnání od všech patronů se odehrávalo za přítomnosti dalších hostů - pražského pomocného biskupa Zdeňka Wasserbauera, plzeňských biskupů Tomáše Holuba a Františka Radkovského, litoměřického biskupa Jana Baxanta a biskupa Rudolfa Voderholzera z Řezna.

Dominik Duka se ve své řeči odrážel především od okupačního roku 1939. Ocenil ale i odvahu a statečnost Chodů. "Jsme zde proto, abychom především poděkovali věrnému a statečnému Chodsku za strážení vnější hranice a uvědomili si, že ona pouť v roce 1939 byla v dobách, kdy lidsky řečeno, nebyla žádná naděje," řekl.

Vzpomněl ale i na další události, například ztrátu klobouku kardinála Juliána Cesariniho. "Že tu klobouk ztratil víme všichni ze školních lavic. Ale nikdo neví, že že po celou dobu basilejského koncilu tento kardinál hájil tuto zemi," pokračoval Duka, načež vzal kardinálský klobouk a jako poděkování církve a od všech lidí, kteří vědí, zač se vděčí Chodům, předal klobouk jako dar městu Domažlice.

"Vděčíme Chodům a všem poctivým a statečným občanům této země," dodal Duka.

Starosta Zdeněk Novák dar oplatil stejnou mincí. Rovněž kloboukem, ovšem chodským širákem. "Nesmírně si vážím a dovolím si Vám na důkaz toho, že jste se zapsal do našich srdcí, daruji Vám chodský klobouk a věřím, že vám bude sloužit stejně dobře, jako ten kardinálský."