Gaudete et exsultate: Nová apoštolská exhortace papeže Františka zve ke svatosti

09.04.2018

Vatikán dnes zveřejnil novou apoštolskou exhortace papeže Františka nazvanou Gaudete et exsultate (Radujte se a jásejte) - O povolání ke svatosti v dnešním světě. Ta vybízí k nespokojenosti s průměrností a zve ke svatosti, k jejímuž dosažení napomůže - kromě jiného - i smysl pro humor. Český překlad se připravuje.

                   

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk/CC BY-NC-SA 2.0

Ve své třetí apoštolské exhortaci (předcházely jí Evangelii gaudium a Amoris laetitia) reflektuje papež František povolání ke svatosti a jak můžeme na tuto výzvu odpovědět v dnešním moderním světě. "Mým skromným cílem je návrh praktického způsobu, jak v dnešní době odpovědět na povolání ke svatosti," píše v úvodu listu papež František.

Exhortace je rozdělena do pěti kapitol a začíná meditací nad její výzvou. Svatý otec pak dále promýšlí dva "rafinované nepřátele svatosti", za které považuje současný gnosticismus a pelagianismus.

Hlavní myšlenkou exhortace je, že svatost znamená následování Ježíše. Ve třetí kapitole se papež František zamýšlí nad tím, co člověk musí udělat, aby byl dobrým křesťanem. Odpověď je podle něj jasná - každý musí udělat po svém to, co nám říká Ježíš v Kázání na hoře.

Čtvrtá kapitola exhortace je zasvěcená "určitým aspektům povolání ke svatosti", které papež František považuje v dnešním světě za obzvláště významné: patří mezi ně houževnatost, trpělivost a pokora; radost a smysl pro humor; odvaha a nadšení, svatost v pospolitosti; neustálá modlitba.

Nakonec papež František navrhuje, jak prakticky žít povolání ke svatosti. "Život křesťana je neustálý boj. Potřebujeme sílu a odvahu, abychom odolali ďábelským pokušením a hlásali evangelium."

V poslední kapitole mluví Svatý otec o důležitosti "boje" a "bdělosti" a vyzývá nás, abychom využívali dar rozlišování, "což je více než nezbytné" ve světě, který se nás tak často snaží odradit od naslouchání hlasu Pána. "Je mojí nadějí, že tento list pomůže církvi, aby znovu obnovila touhu po svatosti," uzavírá exhortaci papež František.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Sdílet článek: Autor článku: Tomáš Tetiva