František prosí svatého Benedikta o radost a naději

11.07.2020

"Kéž svatý Benedikt, patron Evropy, křesťanům ukáže, že z víry ustavičně pramení radostná naděje, schopná proměnit svět", píše papež František v poselství na sociální síti Twitter, jímž připomíná dnešní svátek zakladatele západního mnišství.

Svatý Benedikt se narodil kolem roku 480 v Nursii ve středoitalské Umbrii. Den jeho úmrtí - 21. březen 547 - běžně v této diecézi patří oslavám významného rodáka, které však letos kvůli karanténě neproběhly a byly přeloženy právě na dnešní datum, kdy si benediktini už od osmého století připomínají výročí přenesení světcových ostatků. Místní biskup Renato Boccardo ovšem mši nesloužil v nursijské bazilice, rozbořené při zemětřesení před čtyřmi lety, nýbrž v komunitním centru Panny Marie, Prostřednice všech milostí.

V Subiacu, kde Benedikt po studiích v Římě žil po tři roky jako poustevník v jeskyni, zvané Sacro Speco, a v jehož okolí založil třináct klášterů, benediktini oslavili svého zakladatele při mši svaté v katedrále sv. Scholastiky. Veřejné oslavy, které se v městečku každoročně konaly o neděli následující po 11. červenci, byly letos zrušeny, stejně jako večerní procesí do někdejší poustevny.

Na Monte Cassinu, kam roku 529 Benedikt přesídlil se skupinou mnichů, založil tam klášter a sepsal řeholní pravidla, se věřící účasnili dopolední slavné eucharistie, celebrované opatem Donatem Ogliarim. Právě v montecassinské bazilice, 24. října 1964, prohlásil papež Pavel VI. svatého Benedikta patronem Evropy a jeho řeholi, založenou na práci a modlitbě, označil za základ evropské křesťanské identity.

(jag)