František: Nevyléčitelně nemocným nabídněte péči a úlevu, nikoli smrt

21.10.2022

Správcům a politikům francouzské diecéze Cambrai dnes papež připomněl roli politiky a důležitost blízkosti občanům. Zvláštní pozornost věnoval lidem na sklonku života. Budoucím generacím musíme zanechat bohatští kulturní, sociální a intelektuální dědictví, vyzval.

Michele Raviart - Vatican News

Politika musí dát přednost základním potřebám občanů, které jsou příliš často opomíjeny ve prospěch módních témat, jež mají méně společného s jejich každodenním životem. Je nutno naslouchat jejich potřebám, daleko od ideologií, které realitu zkreslují, a od mediálního tlaku, prohlásil papež František, který přijal představitele veřejné správy ze severní Francie. Do Říma je přivezl a doprovodil biskup diecéze Cambrai, mons. Vincent Dollmann.

Sociální a kulturní rozměr

František připomněl, že region Cambrai na hranicích Francie a Belgie byl kdysi bohatý na uhelné doly, silný hutní průmysl a proslulé textilní továrny, ale od 70. let 20. století utrpěl těžkou krizi v důsledku uzavření dolů a továren, které vznikly během průmyslové revoluce v 19. století. František zopakoval, že hospodářská krize znamená také zbídačení obyvatelstva:

"Vím, že s touto výzvou se potýkáte již několik desetiletí. Vím, že kromě prvořadého zájmu o sociální oblast vám leží na srdci také kulturní rozměr vašeho regionu, protože si uvědomujete, že člověka neživí jen chléb, ale také hrdost na jeho kořeny, kterou kultura přináší, a pomáhá tak každému připomínat jeho důstojnost".

Přívětivost a péče

V souvislosti se sociálními otázkami papež zdůraznil, že je důležité přijímat nejvíce znevýhodněné osoby, jak migranty, tak lidi se zdravotním postižením. Tyto kategorie potřebují více zařízení, která by jim a jejich blízkým usnadnila život a především jim prokázala úctu, zdůraznil a uvedl, že je třeba zpřístupnit těmto lidem důstojnou práci. Dalším zásadním aspektem je péče o seniory a osoby na konci života, které je nutno doprovázet pomocí paliativní péče. Nemůžeme po pečovatelích chtít, aby své pacienty zabíjeli!, zdůraznil František.

"Pokud budeme toto usmrcování ospravedlňovat, budeme nakonec zabíjet stále více. Odvažuji se doufat, že o tak zásadních otázkách bude možné vést pravdivou debatu, aby život dospěl ke svému přirozenému konci a nepohltila ho všudypřítomná kultura odpisu".

Předávat a obohacovat odkaz minulosti

Kulturní oblast, vysvětlil papež, je naopak důležitým faktorem jednoty, protože je plodem společné minulosti. Cambrai bylo zničeno během první světové války a záleží na jeho obyvatelích, aby toto dědictví zhodnotili a předali budoucím generacím.

"Události z minulosti totiž přispěly k dějinám a literatuře, stejně jako k politickým a hospodářským vyhlídkám celé země. Využíváme dědictví minulosti a mnohokrát zapomínáme, že musíme zanechat další dědictví těm, kteří přijdou po nás: dědictví je dvojí, to, které jsme dostali, a to, které musíme dát. A toto kulturní, společenské, intelektuální dědictví je třeba předávat dál, obohacovat o to, co jste dostali".

Papež ocenil, že se lidé, kteří mají odpovědnost v ekonomické a sociální oblasti, zajímají o poselství církve, na které se mohou vždy spolehnout. Společně s vámi, uzavřel papež František, se církev snaží oslovit migranty - které je třeba přijmout, doprovázet a integrovat - staré a nemocné, jinými slovy všechny ty, kteří jsou 'ponecháni stranou', jejichž největší bídou je bezpochyby vyloučení a s ním spojená osamělost.