František dětem: "Duch svatý nás provází životem"

26.05.2024

Padesát tisíc věřících přítomných na Svatopetrském náměstí na mši svaté ke Světovému dni věnovanému nejmenším. V den, kdy si církev připomíná Nejsvětější Trojici, s nimi František vedl dialog a připomněl lásku Otce a "Ježíše, který odpouští všechno a vždycky". Společně s nimi se modlil Zdrávas Maria, požádal je o modlitbu za mír a vyhlásil příští GMB na září 2026.

Michael Raviart - Vatican News

Otec nás stvořil, Ježíš nás zachránil, Duch svatý nás provází. V den, kdy si církev připomíná Nejsvětější Trojici, vysvětloval František tisícům dětí přítomných na Svatopetrském náměstí na prvním světovém dni věnovaném jim tajemství Boha, jednoho ve třech osobách. Činil tak formou dialogu a hledal s nimi odpovědi na položené otázky. "Jsme tu, abychom se společně modlili, abychom se modlili k Bohu. Souhlasíte?" začal a zopakoval, že Otec Stvořitel nás "tolik miluje" a dává nám růst.

Pokora při prosbě Ježíše o odpuštění

"Ježíš!" křičí děti, když se jich papež ptá na jméno Božího syna. "Prosme Ježíše, aby nám pomáhal a byl nám nablízku," žádá František, protože "když přijímáme, přijímáme Ježíše a Ježíš nám odpouští hříchy". To se děje "vždycky, vždycky, vždycky", připomíná papež, "muži nebo ženě s mnoha hříchy" a "dokonce i těm nejošklivějším hříšníkům".

Nezapomínejte na to: Ježíš odpouští všechno a vždycky a my musíme mít pokoru o odpuštění požádat. "Odpusť mi, Pane, dopustil jsem se něčeho špatného. Jsem slabý. Život mě dostal do těžkostí, ale ty mi všechno odpouštíš. Chtěl bych změnit svůj život a ty mi pomoz".

Radost z víry

Není snadné, pokračuje papež, vysvětlit, co je to Duch svatý, který "je v nás", protože ho přijímáme ve křtu a svátostech, "dává nám sílu, utěšuje nás v těžkostech". Duch svatý, opakuje, je ten, "který nás provází životem". Pětkrát požádá děti, aby si to zopakovaly, a pak jim objasňuje radost z víry:

Milí bratři a sestry, chlapci a děvčata, všichni jsme šťastní, protože věříme. Víra nás činí šťastnými. A věříme v Boha, který je, "všichni dohromady: Otec, Syn a Duch svatý".

Modlitba k Marii a za mír

Křesťané mají také matku, "Marii", odpovídají děti, které František prosí, aby se modlily a odříkávaly se všemi věřícími modlitbu Zdrávas Maria. "Modlete se za rodiče, za prarodiče, za nemocné děti," vybízí papež, a "modlete se vždy a především za mír, aby nebylo válek". "Co udělal Duch svatý?" ptá se znovu, než pokračuje ve slavení mše svaté. "Doprovází nás," odpovídají děti sborově. Po modlitbě Anděl Páně a monologu oscarového režiséra a herce Roberta Benigniho František určil druhý Světový den dětí, který se bude konat v září 2026.