In vitro bez otce: Konzultace občanské společnosti byla pouze zdánlivá

06.10.2019

Dolní komora francouzského parlamentu přijala v uplynulém týdnu zákon zpřístupňující oplodnění in vitro lesbickým párům a samotným ženám. Protivníci zákona poukazují na skutečnost, že dobro dětí, které budou nyní silou zákona zbaveny otce, nebylo vůbec vzato v úvahu.

Legislativní proces zákona o in vitro bez otce dosvědčuje nesmírnou sílu průbojnosti francouzské lobby LGBT. Návrh zákona totiž odmítli jak experti z Francouzské lékařské akademie tak v průzkumech naprostá většina společnosti. Lékaři ve zvláštním prohlášení vydaném v září poukazovali na zásadní roli otce v rozvoji dítěte a utváření jeho osobnosti. Doporučili provedení dalších psychiatrických bádání mezi dětmi, které se narodily in vitro samotným ženám nebo lesbickým párům. Podle průzkumu provedeného institutem IFOP na začátku října, 83% Francouzů je přesvědčeno, že dítě má právo na otce, a 91% hlasovalo, že dítě má být vychováváno oběma rodiči. Nadpoloviční většina Francouzů (54% dotázaných) se domnívá, že jejich názor nebyl vzat v úvahu.

Na stejný problém poukázal generální sekretář francouzského episkopátu. Jak řekl, konzultace občanů byla pouze zdánlivá. Hovoří P. Thierry Magnin:

"Na jedné straně probíhaly konzultace, které předcházely práci národního shromáždění. Různé filosofické a náboženské proudy se mohly vyjádřit. A bylo to pěkné svědectví naší demokracie. Na druhé straně jsme nicméně měli dojem, že všechno bylo rozhodnuto již dříve. O tom je potřeba mluvit velmi jasně. Přistoupilo se k hlasování bez diskuse nad nejvážnějšími problémy a především, a to nás nejvíce zaskočilo, nad důsledky odhlasovaných rozhodnutí. V potaz se braly pouze touhy a potřeby současné společnosti. Uvažovalo se nad tím, zda je současná věda a technika dokáže uskutečnit. Velmi málo se naopak mluvilo o důsledcích pro dětí, které se mají narodit," řekl Vatikánskému rozhlasu P. Thierry Magnin, generální sekretář francouzského episkopátu.

(job)

19. října 2019, 17:30 


Podle akademiků se nový zákon řídí více sociálními než bioetickými ohledy, proto jeho hodnocení nenáleží do kompetence Akademie. Poukazují nicméně na jeho možné lékařské důsledky. Znepokojení lékařů vzbuzuje skutečnost, že připouští početí dětí předem zbavených otce, "což může ohrožovat jejich psychologický rozvoj a naplnění". Francouzská lékařská akademie proto požaduje psychiatrická zkoumání dětí bez otce, který "představuje významný prvek budující osobnost dítěte, jak o tom mluví dětská psychiatrie, pediatrie a psychologie".

Akademie rovněž varuj, že rozšiřování in vitro na lesby a samotné matky znesnadní přístup k umělému oplodnění heterosexuálním párům, které jsou odkázány na tento zákrok z lékařského hlediska. V důsledku hrozí vážné nebezpečí komercializace lidského těla, k níž již v některých zemích dochází a která je "v rozporu se zásadami francouzské etiky, totiž s bezplatností daru a nekomerčním chápáním lidského těla," čteme v prohlášení Francouzské lékařské akademie.

(job)

23. září 2019, 17:20