Biskupství litoměřické pro obnovu Notre Dame

19.04.2019

... Jsme jedna Církev
... a hoří-li střecha Notre Dame v Paříži, pak se nehroutí jen střecha našich sousedů; je to i střecha naše. Biskupství litoměřické se proto rozhodlo přiložit ruku k dílu obnovy. Prvním krokem bude nabídnutí dřeva z našich biskupských lesů pro opravu krovů tohoto společného kulturního a křesťanského dědictví naší civilizace.

Sdílím bolest všech Pařížanů, ale i naději, že na přímluvu Panny Marie, a díky dobrodincům, se jejich i vlastně naše katedrála obnoví.

+ Jan Baxant

Finanční dary je možné posílat také na konto sbírky na opravu katedrály Notre-Dame v Paříži.

Autor: Milena Davídková