Apoštolský nuncius Balvo: Svatý Václav ctil moudrost a vládl podle morálních hodnot

28.09.2019

Tisícovky poutníků si dnes ve Staré Boleslavi na 17. ročníku Národní svatováclavské pouti připomněli mučednickou smrt sv. Václava, prvního a nejdůležitějšího světce v dějinách naší země. Hlavním celebrantem a kazatelem mše svaté byl apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Charles D. Balvo. 

Mše svaté pod širým nebem na náměstí ve Staré Boleslavi se účastnili nejen čeští a moravští biskupové a kněží, ale i představitelé kulturního, politického a společenského života naší země. V liturgickém průvodu byly z kostela sv. Václava přineseny ostatky sv. Václava, národního patrona (jeho lebka). Jde o velmi vzácnou relikvii, patřící do národního pokladu stejně jako korunovační klenoty, která opouští Prahu jen za velmi výjimečných okolností. Stalo se tradicí, že světcův ostatek je přivážen z pražské katedrály do Staré Boleslavi v předvečer slavnosti a je doprovázen čestnou motocyklovou jednotkou Hradní stráže.

Letošní národní pouť byla výjimečná tím, že si zde věřící připomněli desetileté výročí let od návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice, který na Proboštské louce ve Staré Boleslavi 28. 9. 2009 slavil mši svatou za přítomnosti asi 50 tisíc věřících. Návštěvu papeže ve Staré Boleslavi bude při vstupu do baziliky sv. Václava připomínat jeho socha, která byla slavnostně odhalena v předvečer národní pouti. Jejím autorem je akademický sochař Jaroslav Kolomazník. "Je to poprvé, co jsem do Staré Boleslavi přijel a považuji to za velkou čest a požehnání. Zároveň mne velmi těší, že letošní oslava připomíná desáté výročí návštěvy papeže Benedikta XVI., který jako první z nástupců svatého Petra navštívil toto místo," vzpomenul na začátku své homilie apoštolský nuncius.

V kázání se arcibiskup Balvo věnoval svatému Václavovi. "Na osobě svatého Václava, jedné z klíčových dějinných postav počátků českého státu, obdivujeme a ctíme dva důležité aspekty dobré vlády: totiž značné osobní kvality a morální sílu," a pokračoval: "Svatý Václav ctil moudrost a vládl podle morálních hodnot, které se opíraly o jeho víru v Ježíše Krista, a stal se tak opravdovým příkladem toho, co je míněno výrazem dobrá vláda. Když si ho bereme za vzor a slavíme Den české státnosti, můžeme se zastavit nad letošním poselstvím papeže Františka ke Světovému dni míru, poselstvím, ve kterém Svatý otec zdůraznil právě hodnoty vystihující dobrou vládu: ´Politická funkce a odpovědnost ve skutečnosti představuje trvalou výzvu pro všechny, kdo dostávají mandát, aby sloužili své zemi, aby chránili ty, kdo v ní žijí, a usilovali o nastolení podmínek pro důstojnou a spravedlivou budoucnost. Pokud se politika praktikuje tak, že je respektována základní úcta k životu, ke svobodě a k lidské důstojnosti, může se skutečně stát výsostnou podobou lásky´."

Podle arcibiskupa Balva právě tím, že šel svatý Václav ve šlépějích svého Pána a Spasitele, musel čelit odporu přicházejícímu z různých stran, a jako věrný učedník vzal na sebe svůj kříž a ztratil svůj život, čímž dosvědčil svou víru. "V té chvíli se mohlo zdát, že on, podobně jako Kristus, utrpěl těžkou porážku. Stejně jako v Kristově případě, byla však jeho mučednická smrt proměněna ve vítězství života, a do dnešních dnů se uchovává jeho památka jakožto patrona českých zemí."

Na závěr bohoslužby udělil Dominik kardinál Duka, předseda České biskupské konference, stříbrnou medaili svatého Vojtěcha za celoživotní dílo, zvláště za zásluhy o přenosy bohoslužeb z papežských návštěv a ze všech ročníků Svatováclavské národní pouti kameramanu Jiřímu Lebedovi (*1937), který jako kameraman a hlavní kameraman Československé a České televize patří po dlouhá desetiletí k nejvýznamnějším televizním profesionálům, jejichž tvář zůstává neznámá, protože vždy stojí na odvrácené straně kamery, aby zprostředkovávali slávu druhých. Jako hlavní kameraman přímých televizních přenosů tisícům diváků zprostředkoval státní a pastorační návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v Praze v roce 1990 a papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi v roce 2009, desítky přímých přenosů i záznamů mší a duchovních slavností a v průběhu let 2004-2018 všech ročníků Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. (Medailon Jiřího Lebedy naleznete v příloze).

Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl před ukončením bohoslužby všechny přítomné pozval také na pouť do Říma, která se bude konat u příležitosti 30 let od svatořečenění Anežky České a 30 let od pádu komunistického režimu. "Toto výročí je příležitostí k tomu, abychom si uvědomili, že jsme si svobodu nezasloužili, ale že je darem, za nějž je třeba být vděčný. Události tehdy začaly již několik dní před oním 17. listopadem 1989. 12. listopadu toho roku svatý papež Jan Pavel II. svatořečil přemyslovskou princeznu Anežku. Právě za toto svatořečení a za všechny následující události, které vedly ke svobodě, chceme my čeští katolíci poděkovat při národní pouti do Říma, která se uskuteční ve dnech 11. - 13. listopadu tohoto roku." A dodal: "Zároveň si vás dovoluji pozvat na děkovnou bohoslužbu do pražské svatovítské katedrály, která se bude konat v sobotu 16. listopadu 2019 od 10 hodin. Této bohoslužbě bude předsedat kardinál Stanisław Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a někdejší sekretář papeže Jana Pavla II."

Na závěr poutníky pozdravil i pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP. "Je to devadesát let od milenijních oslav mučednické smrti svatého knížete Václava, které znamenaly smír v našem státě a uzdravení po bouřlivých událostech, které vedle radosti z nabyté svobody a smíru, znamenaly také hledání kompromisů a společných kořenů v mnohonárodnostním státě, kterým byla Československá republika... A tak odejděte s vědomím, že: "nefalšované dramatické momenty daly našim dějinám v případě sv. Václava smysluplnější tvář!"