10. ledna 2021 oslavil liberecký varhaník, regenschori a sbormistr Jaroslav Patočka 55 let varhanické služby v Arciděkanské farnosti u sv. Antonína Velikého

10.01.2021

Jaroslav Patočka byl žákem někdejších libereckých slavných varhaníků pánů Budíka, Hubálka a Eliáše a na přelomu let 1965/1966 se ujal samostatné varhanické činnosti. Zároveň 10. ledna oslavil své 71. narozeniny a k tomuto datu se rozhodl ukončit celoživotní službu sbormistra a varhaníka. Oznámil mi to písemně, muzikantskou funkci předává mladší generaci. Celé to více než půlstoletí jsme spolupracovali a vyměňovali si zkušenosti. Aktivně se zasloužil o přímé přenosy bohoslužeb Českým rozhlasem - stanice Vltava a ve své občanské profesi vymaloval mnoho kostelů litoměřické Diecéze.

Do dalších let mu přeji hlavně pevné zdraví a Boží požehnání !

Jan Záhora st., varhanický kolega z Děčína, taktéž žák libereckého MUDr. Jaroslava Eliáše, maltézského rytíře a předsedy Společnosti pro duchovní hudbu.