Biskup Jan Baxant se vrátil z nemocnice

23.04.2017

Biskup Jan Baxant se dne 21. dubna 2017 vrátil z nemocnice domů, do své biskupské rezidence v Litoměřicích. Ve středu 12. dubna byl totiž hospitalizován a operován. 

Při příjezdu ho přivítal generální vikář Martin Davídek a pracovníci biskupské kurie. Pan biskup řekl, že se cítí dobře, a děkuje všem, kteří se za něj modlili. Zároveň poděkoval lékařům, zdravotním sestrám a veškerému personálu zdravotnických zařízení, kterými prošel v minulém týdnu, za péči, s níž se tu setkal.

Během příštího měsíce se otec biskup podrobí ještě jednomu operačnímu zákroku. Děkujeme, že budete v těchto dnech respektovat jeho klid, který potřebuje ke svému plnému zotavení.

Přejeme našemu otci biskupovi pevné zdraví, dobrou rekonvalescenci a hojnost Božího požehnání.

autor: Jana Michálková   21.dubna 2017