Aktuálně
 Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."

Akce:Adventní koncerty v kostele Jména Panny Marie v Bynově


Česká mše vánoční -

Jakuba Jana Ryby

         Tak jako každý rok, kontinuálně od r. 1987, se na svatého Štěpána prvomučedníka 26.12.2017 v chrámu Povýšení sv. Kříže od 10,00 hodin uskuteční tradiční dílo Jakuba Jana Ryby, které obohatí bohoslužbu Českou mší vánoční.

          Účinkovat opětovně budou děčínští hudebníci a zpěváci pod taktovkou Pavla Jiráska, za varhany usedne Jan Záhora ml. Když toto dílo poprvé do Děčína přivezl Miloš Bok, tak se setkalo s nebývalým ohlasem děčínské veřejnosti. Proto hlavní organizátoři, vždy ve spolupráci s Farním úřadem, se rozhodli pro opakované provedení, neboť Rybova vánoční mše má všechny mešní části, které s pokorou zapadají jak do vlastní bohoslužby, tak do vánoční atmosféry. Působnost místních děčínských zpěváků, jak sólïstů, tak členů Děčínského pěveckého sboru, za doprovodu členů Děčínského symfonického orchestru a ostatních příležitostných dobrovolníků, je vždy vítanou příležitostí k setkávání a oslavě narozeného Krista.

        Nelze pominout i ekumenický rozměr slavné mše svaté, kdy se v tento den zde shromažďují Děčíňané bez rozdílu víry a přesvědčení, neboť Boží slovo a chrámová hudba obrovsky spojují. Výjímečností letoška je již třicáté provedení tohoto slavného díla v prostorách chrámu Povýšení sv. Kříže.

Jan Záhora st., regenschori