Římskokatolická farnost Děčín I
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

 • Křest - dítěte, dospělého

 • Biřmování

 • Svátost smíření

 • Svátost nemocných

 • Svátost manželství
 • Eucharistie


Všechny tyto služby Vám poskytuje: R.D. Mgr. Tomáš Kuba kněz a administrátor Římskokatolické farnosti - děkanství Děčín I telefon: +420 731 421 144                  Mše svatá:                                          

            Kostel Povýšení Sv. Kříže

Po, Út, Čt, So 7:30                 

 St 18:00, Ne 10:00


      Kostel Sv. Václava a Blažeje

 Pá 18:00, Ne 8:00

 Arnoltice
 Pá 19:15

   Těchlovice
    
So 13:00Úmysly Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby pro rok 2017

Všeobecný úmysl: Práva dělníků a nezaměstnaných
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
 • Národní úmysl: Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných (EG č. 288).


 •  Akce na faře:  

  - každý pátek v 17.30hodin se koná Křížová cesta v kosele sv. Václava a Blažeje 

  - každý třetí čtvrtek v měsíci v 19 hodin (nyní 19.10.),  se koná setkání věřících (rodin) z naší         farnosti na faře v DC1

  - každé pondělí v 15 hodin probíhá na faře v DC1 výuka náboženství pro děti